Nhiều khách hàng thắc mắc về mức thu nhập bao nhiêu là đủ để có thể sở hữu ô tô. Dưới đây sẽ là câu...