Số tiền 500 triệu không phải là quá lớn đối với nhiều người, tuy nhiên với số tiền này chúng ta đã có thể sở...