Việc sở hữu xe ô tô hiện nay đã không còn khó khăn khi chỉ với 10% – 20% giá trị của xe là khách...