Bên cạnh những thủ tục rắc rối khi mua xe ô tô cũ thì việc kiểm tra để “chọn mặt gửi vàng” cũng rất khó...