Lỗi đậu xe ở bóng râm lúc chờ đèn đỏ làm nhiều người bị phạt oan với mức giá phạt không hề nhỏ. Dưới đây...