Mitsubishi đã không làm khách hàng thất vọng với những gì đã thể hiện trong thời gian qua. Và đặc biệt, với khản năng giữ...