Phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe Toyota Highlander 2020 vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Đây là phiên bản thứ 4...