Thế hệ đầu tiên được ra mắt năm 2001, sau gần 20 năm phát triển và cản tiến Hyundai Santafe hiện nay đã chiếm lấy...