Ngày 9 tháng 1 vừa qua đã xảy ra sự tranh cãi của khách hàng mua xe Hyundai với một  nữ nhân viên tại đại...