Thời điểm cuối năm, nhiều công ty thực hiện chính sách khen thưởng, động viên nhân viên. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ công ty...