Đối với ôtô việc ngập nước (thuỷ kích) được xem như là một trong những nỗi sợ lớn nhất gây hao hụt túi tiền nặng...