Việc chi ra một khoảng lớn để mua xe ô tô yêu cầu người mua cần phải cân nhắc thật kĩ để lựa chọn cho...