Để có thể tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, những ông lớn tại Việt Nam chuyển dần từ nhập khẩu sang lắp ráp...