“Đã uống rượu bia thì không lái xe”, đây có lẽ là một trong những lời khuyên, những quy định chúng ta thường hay thấy...