Tìm được (18) kết quả

Danh sách xe
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0 2015 Đại lý
615 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 10 tiếng trước
Mạnh Thắng Auto
615 triệu
Hà Nội
Mạnh Thắng Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2013 Đại lý
625 triệu
2013
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Tứ Quý Auto
625 triệu
Hà Nội
Tứ Quý Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0 2016 Đại lý
650 triệu
2016
Số tự động
Xăng
Hải Phòng
Đăng 2 tuần trước
Cuckoo Car
650 triệu
Hải Phòng
Cuckoo Car
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2014 Đại lý
630 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Tứ Quý Auto
630 triệu
Hà Nội
Tứ Quý Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6 2014 Đại lý
605 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Tiến Mạnh Auto
605 triệu
Hà Nội
Tiến Mạnh Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6AT 2013 Đại lý
570 triệu
2013
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Salon Auto Tiến Phát
570 triệu
Hà Nội
Salon Auto Tiến Phát
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2015 Đại lý
680 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Tứ Quý Auto
680 triệu
Hà Nội
Tứ Quý Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2015 Đại lý
655 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng tháng trước
Tiến Mạnh Auto
655 triệu
Hà Nội
Tiến Mạnh Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0 2014 Đại lý
610 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng tháng trước
Mạnh Thắng Auto
610 triệu
Hà Nội
Mạnh Thắng Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2015 Đại lý
589 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Ô tô Ánh Lý
589 triệu
Phú Thọ
Ô tô Ánh Lý
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6MT 2014
540 triệu
2014
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng tháng trước
540 triệu
Hà Nội
Ô Tô Cũ KIA K3 2015
615 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng tháng trước
615 triệu
Hà Nội
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0 2015
625 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 23/02/2017
625 triệu
Hà Nội
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2014 Đại lý
629 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 22/02/2017
Nhất Huy Auto
629 triệu
Hà Nội
Nhất Huy Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6AT 2014
580 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 17/02/2017
580 triệu
Hà Nội
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6AT 2013 Đại lý
577 triệu
2013
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 15/01/2017
Nhất Huy Auto
577 triệu
Hà Nội
Nhất Huy Auto
Ô Tô Cũ KIA K3 2.0AT 2016
700 triệu
2016
Số tự động
Xăng
Phú Thọ
Đăng 09/01/2017
700 triệu
Phú Thọ
Ô Tô Cũ KIA K3 1.6at 2014
615 triệu
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 20/01/2016
615 triệu
Hà Nội