Tìm được (13) kết quả

Danh sách xe
Ô Tô Cũ Hyundai Creta 1.6AT 2015 Đại lý
739 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Anycar Việt Nam
739 triệu
Hà Nội
Anycar Việt Nam
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2016
790 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 14/12/2016
790 triệu
Hà Nội
Ô Tô Mới Hyundai Creta 2015 Đại lý
750 triệu
Mới
2015
Số tự động
Xăng
Hải Phòng
Đăng 05/12/2016
Hyundai Hải Phòng
750 triệu
Hải Phòng
Hyundai Hải Phòng
Ô Tô Mới Hyundai Creta 2016 Đại lý
791 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 11/11/2016
Đại lý Hyundai Hà Đông
791 triệu
Hà Nội
Đại lý Hyundai Hà Đông
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
785 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 20/08/2016
Hyundai Hà Nội
785 triệu
Hà Nội
Hyundai Hà Nội
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
785 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 20/08/2016
Hyundai Hà Nội
785 triệu
Hà Nội
Hyundai Hà Nội
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
785 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 09/08/2016
Hyundai Hà Nội
785 triệu
Hà Nội
Hyundai Hà Nội
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
785 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 11/06/2016
Hyundai Tây Hồ
785 triệu
Hà Nội
Hyundai Tây Hồ
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
780 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 11/05/2016
Hyundai Bắc Việt
780 triệu
Hà Nội
Hyundai Bắc Việt
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6AT 2017 Đại lý
780 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 11/05/2016
Hyundai Bắc Việt
780 triệu
Hà Nội
Hyundai Bắc Việt
Ô Tô Mới Hyundai Creta CRDi 1.6l 2017 Đại lý
826 triệu
Mới
2017
Số tự động
Hỗn hợp
Hà Nội
Đăng 25/12/2015
Hyundai Tây Hồ
826 triệu
Hà Nội
Hyundai Tây Hồ
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6L-AT 2016 Đại lý
785 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 07/11/2015
Hyundai Lê Văn Lương - Hyundai Le Van Luong
Ô Tô Mới Hyundai Creta 1.6L-AT 2016 Đại lý
775 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 07/11/2015
Hyundai Long Biên
775 triệu
Hà Nội
Hyundai Long Biên