Tìm được (13) kết quả

Danh sách xe
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2.0 SL CVT 2WD 2016
955 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
955 triệu
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2.5 2017
1.11 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
1.11 tỷ
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail Sv 2016
1.1 tỷ
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
1.1 tỷ
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail SL 2016
955 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
955 triệu
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2017
1.11 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 28/02/2017
1.11 tỷ
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2.0SL 2017 Đại lý
1.05 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 13/02/2017
Nissan Long Biên
1.05 tỷ
Hà Nội
Nissan Long Biên
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2.0SL 2017 Đại lý
1.05 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 13/02/2017
Nissan Long Biên
1.05 tỷ
Hà Nội
Nissan Long Biên
Ô Tô Mới Nissan X-Trail SV 4WD 2017 Đại lý
1.2 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 13/02/2017
Nissan Long Biên
1.2 tỷ
Hà Nội
Nissan Long Biên
Ô Tô Mới Nissan X-Trail SV 4WD 2017 Đại lý
1.2 tỷ
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 31/10/2016
Nissan Long Biên
1.2 tỷ
Hà Nội
Nissan Long Biên
Ô Tô Mới Nissan X-Trail Sv 2016 Đại lý
986 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 13/10/2016
Carfax Auto
986 triệu
Hà Nội
Carfax Auto
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2017
998 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 26/08/2016
998 triệu
Hà Nội
Ô Tô Mới Nissan X-Trail SV 2.5AT 2016 Đại lý
1.2 tỷ
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 08/08/2016
Đại lý Nissan Hà Đông
1.2 tỷ
Hà Nội
Đại lý Nissan Hà Đông
Ô Tô Mới Nissan X-Trail 2017 Đại lý
999 triệu
Mới
2017
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 08/08/2016
Đại lý Nissan Hà Đông
999 triệu
Hà Nội
Đại lý Nissan Hà Đông