Xe cũ
KIA
Sorento

Xe KIA Sorento cũ

Tìm được (56) tin bán xe

Xe Cũ KIA Sorento 2017 203959

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
960 triệu
2017
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 200766

Xe Cũ KIA Sorento

Đại lý
789 triệu
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2010 198141

Xe Cũ KIA Sorento 2010

Đại lý
555 triệu
2010
65,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4 2012 173210

Xe Cũ KIA Sorento 2.4 2012

Đại lý
600 triệu
2012
0
Hà Nội
Đăng 25/10/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.2L 2017 206263

Xe Cũ KIA Sorento 2.2L 2017

Đại lý
950 triệu
2017
9,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2016 206474

Xe Cũ KIA Sorento 2016

Đại lý
855 triệu
2016
11,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2013 195792

Xe Cũ KIA Sorento 2013

Đại lý
670 triệu
2013
66,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 06/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2013 199395

Xe Cũ KIA Sorento 2013

Đại lý
668 triệu
2013
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 15/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2016 188002

Xe Cũ KIA Sorento 2016

Đại lý
765 triệu
2016
39,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 09/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2014 165609

Xe Cũ KIA Sorento 2014

Đại lý
750 triệu
2014
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 28/09/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2018 203896

Xe Cũ KIA Sorento 2018

Đại lý
789 triệu
2018
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2012 196729

Xe Cũ KIA Sorento 2012

Đại lý
635 triệu
2012
70,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 09/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2017 197949

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
955 triệu
2017
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2014 165595

Xe Cũ KIA Sorento 2014

Đại lý
750 triệu
2014
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 28/09/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2015 197297

Xe Cũ KIA Sorento 2015

Đại lý
750 triệu
2015
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 10/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2012 203578

Xe Cũ KIA Sorento 2012

Đại lý
655 triệu
2012
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento  2.2L 2017 210676

Xe Cũ KIA Sorento 2.2L 2017

Đại lý
950 triệu
2017
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2017 206522

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
900 triệu
2017
5,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2017 197794

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
950 triệu
2017
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 11/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2010 201912

Xe Cũ KIA Sorento 2010

Đại lý
580 triệu
2010
90,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB