Xe cũ
KIA
Sorento

Xe KIA Sorento cũ

Tìm được (40) tin bán xe

Xe Cũ KIA Sorento GATH 2015 307888

Xe Cũ KIA Sorento GATH 2015

Đại lý
670 triệu
2015
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tiếng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2016 307722

Xe Cũ KIA Sorento AT 2016

Đại lý
710 triệu
2016
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 16 tiếng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2014 307718

Xe Cũ KIA Sorento AT 2014

Đại lý
740 triệu
2014
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 16 tiếng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2014 307706

Xe Cũ KIA Sorento AT 2014

Đại lý
710 triệu
2014
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 17 tiếng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4 AT 2014 307566

Xe Cũ KIA Sorento 2.4 AT 2014

Đại lý
685 triệu
2014
35,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng Hôm qua
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015 307497

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015

Đại lý
705 triệu
2015
46,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014 307326

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014

Đại lý
710 triệu
2014
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2015 307281

Xe Cũ KIA Sorento AT 2015

Đại lý
795 triệu
2015
50,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014 307277

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014

Đại lý
685 triệu
2014
35,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014 307111

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014

Đại lý
685 triệu
2014
35,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento GATH 2014 306886

Xe Cũ KIA Sorento GATH 2014

Đại lý
635 triệu
2014
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014 306632

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2014

Đại lý
685 triệu
2014
35,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2015 306107

Xe Cũ KIA Sorento AT 2015

Đại lý
695 triệu
2015
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento Limited 2 4WD 2010 305530

Xe Cũ KIA Sorento Limited 2 4WD 2010

Đại lý
635 triệu
2010
90,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.2 DATH 2016 304298

Xe Cũ KIA Sorento 2.2 DATH 2016

820 triệu
2016
32,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 3 tuần trước
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015 304279

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015

Đại lý
695 triệu
2015
46,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento AT 2016 304249

Xe Cũ KIA Sorento AT 2016

Đại lý
785 triệu
2016
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2012 303521

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2012

Đại lý
585 triệu
2012
70,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2016 302490

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2016

Đại lý
710 triệu
2016
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015 302544

Xe Cũ KIA Sorento 2.4AT 2015

Đại lý
725 triệu
2015
46,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB