Xe cũ
KIA

Xe KIA cũ

Tìm được (395) tin bán xe

Xe Cũ KIA Pride MT 2001 324729

Xe Cũ KIA Pride MT 2001

49 triệu
2001
10,000
Số sàn
Ninh Bình
Đăng 2 ngày trước
Xe Cũ KIA Pride MT 2003 321968

Xe Cũ KIA Pride MT 2003

Đại lý
55 triệu
2003
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2004 319263

Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2004

Đại lý
78 triệu
2004
150,000
Số sàn
Bắc Giang
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra MT 2010 324143

Xe Cũ KIA Spectra MT 2010

Đại lý
85 triệu
2010
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra MT 2003 323368

Xe Cũ KIA Spectra MT 2003

Đại lý
115 triệu
2003
160,000
Số sàn
Bắc Cạn
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Van 2006 322385

Xe Cũ KIA Morning Van 2006

Đại lý
118 triệu
2006
80,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007 318940

Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007

Đại lý
135 triệu
2007
120,000
Số sàn
Ninh Bình
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007 319227

Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007

Đại lý
135 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2007 319407

Xe Cũ KIA Morning MT 2007

Đại lý
135 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2011 322187

Xe Cũ KIA Morning MT 2011

Đại lý
142 triệu
2011
70,000
Số sàn
Bắc Ninh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Van 2010 323619

Xe Cũ KIA Morning Van 2010

Đại lý
145 triệu
2010
90,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2011 318403

Xe Cũ KIA Morning MT 2011

Đại lý
150 triệu
2011
70,000
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.1 MT 2011 319216

Xe Cũ KIA Morning 1.1 MT 2011

Đại lý
150 triệu
2011
70,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2011 319351

Xe Cũ KIA Morning MT 2011

Đại lý
150 triệu
2011
80,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA K 2700 2010 323151

Xe Cũ KIA K 2700 2010

150 triệu
2010
56,778
Số sàn
Thanh Hóa
Đăng 3 tuần trước
Xe Cũ KIA Morning SLX 2010 319714

Xe Cũ KIA Morning SLX 2010

155 triệu
2010
110,000
Số tự động
Nghệ An
Đăng tháng trước
Xe Cũ KIA Morning MT 2012 323605

Xe Cũ KIA Morning MT 2012

Đại lý
156 triệu
2012
70,000
Số sàn
Hòa Bình
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Van 2009 323823

Xe Cũ KIA Morning Van 2009

Đại lý
159 triệu
2009
100,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2010 318527

Xe Cũ KIA Morning AT 2010

Đại lý
165 triệu
2010
80,000
Hưng Yên
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2012 323703

Xe Cũ KIA Morning MT 2012

Đại lý
168 triệu
2012
70,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB