Xe cũ
KIA

Xe KIA cũ

Tìm được (106) tin bán xe

Xe Cũ KIA Morning SLX 2010 327823

Xe Cũ KIA Morning SLX 2010

Đại lý
265 đ
2010
68,000
Số sàn
Bắc Cạn
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Pride GTX 2000 327142

Xe Cũ KIA Pride GTX 2000

50 triệu
2000
250,000
Số sàn
Thanh Hóa
Đăng tháng trước
Xe Cũ KIA K 2700 2003 327251

Xe Cũ KIA K 2700 2003

Đại lý
110 triệu
2003
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning LX 2007 327806

Xe Cũ KIA Morning LX 2007

Đại lý
125 triệu
2007
0
Số sàn
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Slx 2007 328567

Xe Cũ KIA Morning Slx 2007

125 triệu
2007
15,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Xe Cũ KIA Spectra 1.6MT 2003 328826

Xe Cũ KIA Spectra 1.6MT 2003

Đại lý
125 triệu
2003
150,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 3 tuần trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA Morning MT 2011 326901

Xe Cũ KIA Morning MT 2011

Đại lý
145 triệu
2011
80,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2009 328464

Xe Cũ KIA Morning MT 2009

Đại lý
148 triệu
2009
0
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning S 2018 329109

Xe Cũ KIA Morning S 2018

Đại lý
155 triệu
2018
20,000
Số tự động
Thái Bình
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning SLX 2008 328962

Xe Cũ KIA Morning SLX 2008

158 triệu
2008
58,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Xe Cũ KIA K 3000 2010 327292

Xe Cũ KIA K 3000 2010

Đại lý
186 triệu
2010
56,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2008 327041

Xe Cũ KIA Morning AT 2008

Đại lý
210 triệu
2008
110,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 326883

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
225 triệu
2009
100,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 327285

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
225 triệu
2009
42,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2016 327559

Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2016

230 triệu
2016
2,000,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng tháng trước
Xe Cũ KIA Morning 1.0 2015 327707

Xe Cũ KIA Morning 1.0 2015

Đại lý
238 triệu
2015
56,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 327327

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
240 triệu
2009
78,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Van 2013 327835

Xe Cũ KIA Morning Van 2013

Đại lý
245 triệu
2013
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2016 326870

Xe Cũ KIA Morning MT 2016

Đại lý
255 triệu
2016
30,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2010 328311

Xe Cũ KIA Morning AT 2010

Đại lý
255 triệu
2010
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB