Xe cũ
KIA

Xe KIA cũ

Tìm được (684) tin bán xe

Xe Cũ KIA Pride B 1998 306376

Xe Cũ KIA Pride B 1998

Đại lý
32 triệu
1998
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2009 311964

Xe Cũ KIA Morning MT 2009

Đại lý
83 triệu
2009
100,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2003 309864

Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2003

Đại lý
110 triệu
2003
160,000
Số sàn
Bắc Giang
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2011 312175

Xe Cũ KIA Morning MT 2011

Đại lý
110 triệu
2011
80,000
Số sàn
Hà Tĩnh
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2006 313653

Xe Cũ KIA Morning MT 2006

Đại lý
123 triệu
2006
90,000
Số sàn
Bắc Cạn
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra 1.6MT 2003 274490

Xe Cũ KIA Spectra 1.6MT 2003

Đại lý
125 triệu
2003
132,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 28/08/2018
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA Morning MT 2008 310430

Xe Cũ KIA Morning MT 2008

Đại lý
125 triệu
2008
80,000
Số sàn
Thanh Hóa
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2007 313519

Xe Cũ KIA Morning MT 2007

Đại lý
125 triệu
2007
90,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2007 312153

Xe Cũ KIA Morning MT 2007

Đại lý
130 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007 304885

Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007

Đại lý
132 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning Van 2007 306678

Xe Cũ KIA Morning Van 2007

Đại lý
132 triệu
2007
90,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007 308191

Xe Cũ KIA Morning 1.0 MT 2007

Đại lý
132 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2009 309728

Xe Cũ KIA Morning MT 2009

Đại lý
132 triệu
2009
100,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2009 313476

Xe Cũ KIA Morning MT 2009

135 triệu
2009
110,323
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 6 ngày trước
Xe Cũ KIA Morning MT 2008 305661

Xe Cũ KIA Morning MT 2008

Đại lý
140 triệu
2008
90,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2007 310300

Xe Cũ KIA Morning MT 2007

Đại lý
140 triệu
2007
90,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2007 310804

Xe Cũ KIA Morning MT 2007

Đại lý
140 triệu
2007
120,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Bongo III 2005 314900

Xe Cũ KIA Bongo III 2005

Đại lý
142 triệu
2005
90,000
Số sàn
Hưng Yên
Đăng Hôm qua
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning MT 2008 312031

Xe Cũ KIA Morning MT 2008

Đại lý
145 triệu
2008
110,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2005 312456

Xe Cũ KIA Spectra 1.6 MT 2005

Đại lý
145 triệu
2005
120,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 2 tuần trước
Ô tô Ánh Lý