Xe cũ
KIA

Xe KIA cũ

Tìm được (163) tin bán xe

Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2011 325549

Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2011

Đại lý
185 triệu
2011
96,500
Số sàn
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA K 2700 2011 328137

Xe Cũ KIA K 2700 2011

185 triệu
2011
100,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
Xe Cũ KIA K 3000 2010 327292

Xe Cũ KIA K 3000 2010

Đại lý
186 triệu
2010
56,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Retona Cruiser 2.0 2003 324828

Xe Cũ KIA Retona Cruiser 2.0 2003

200 triệu
2003
150,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Xe Cũ KIA Morning Van 2011 326232

Xe Cũ KIA Morning Van 2011

Đại lý
210 triệu
2011
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2008 327041

Xe Cũ KIA Morning AT 2008

Đại lý
210 triệu
2008
110,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0AT 2010 327199

Xe Cũ KIA Morning 1.0AT 2010

Đại lý
215 triệu
2010
98,000
Số tự động
Phú Thọ
Đăng 3 tuần trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA Morning Van 2011 326052

Xe Cũ KIA Morning Van 2011

Đại lý
220 triệu
2011
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2010 324649

Xe Cũ KIA Morning AT 2010

Đại lý
225 triệu
2010
70,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 326883

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
225 triệu
2009
100,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 327285

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
225 triệu
2009
42,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2011 326061

Xe Cũ KIA Morning AT 2011

Đại lý
230 triệu
2011
66,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2016 327559

Xe Cũ KIA Morning 1.0MT 2016

230 triệu
2016
2,000,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 3 tuần trước
Xe Cũ KIA Morning 1.25MT 2015 324514

Xe Cũ KIA Morning 1.25MT 2015

Đại lý
235 triệu
2015
80,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA Morning 1.0AT 2011 325530

Xe Cũ KIA Morning 1.0AT 2011

Đại lý
235 triệu
2011
86,000
Số tự động
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ KIA Morning AT 2011 325743

Xe Cũ KIA Morning AT 2011

Đại lý
235 triệu
2011
66,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning SLX 2009 325622

Xe Cũ KIA Morning SLX 2009

Đại lý
238 triệu
2009
100,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning 1.0 2015 327707

Xe Cũ KIA Morning 1.0 2015

Đại lý
238 triệu
2015
56,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Morning AT 2009 327327

Xe Cũ KIA Morning AT 2009

Đại lý
240 triệu
2009
78,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Rio AT 2007 325356

Xe Cũ KIA Rio AT 2007

Đại lý
245 triệu
2007
78,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB