Xe cũ
Hyundai
Xe tải

Xe Hyundai cũ

Tìm được (23) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai HD Gold 2003 267926

Xe Cũ Hyundai HD Gold 2003

Đại lý
625 triệu
2003
0
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD Super Porter 2008 268850

Xe Cũ Hyundai HD Super Porter 2008

Đại lý
225 triệu
2008
88,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H150 1T 1999 269202

Xe Cũ Hyundai H150 1T 1999

Đại lý
69 triệu
1999
150,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 100 Thùng Lửng 2009 268391

Xe Cũ Hyundai HD 100 Thùng Lửng 2009

Đại lý
215 triệu
2009
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD Poster 2006 258897

Xe Cũ Hyundai HD Poster 2006

Đại lý
175 triệu
2006
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD Porter 2004 268319

Xe Cũ Hyundai HD Porter 2004

Đại lý
162 triệu
2004
50,000
Số sàn
Quảng Ninh
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1997 266154

Xe Cũ Hyundai HD 1997

Đại lý
53 triệu
1997
0
Số sàn
Nghệ An
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 8.5T 1994 268876

Xe Cũ Hyundai HD 8.5T 1994

Đại lý
95 triệu
1994
100,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1.25T 2005 259880

Xe Cũ Hyundai HD 1.25T 2005

Đại lý
150 triệu
2005
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD H150 269194

Xe Cũ Hyundai HD H150

Đại lý
410 triệu
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 2.5T 1993 267958

Xe Cũ Hyundai HD 2.5T 1993

Đại lý
50 triệu
1993
0
Số sàn
Nam Định
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 2004 265870

Xe Cũ Hyundai HD 2004

Đại lý
175 triệu
2004
0
Số sàn
Quảng Ninh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD HD700 2016 267833

Xe Cũ Hyundai HD HD700 2016

Đại lý
605 triệu
2016
40,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 3.5T 2004 269132

Xe Cũ Hyundai HD 3.5T 2004

Đại lý
275 triệu
2004
110,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 2001 266992

Xe Cũ Hyundai HD 2001

Đại lý
110 triệu
2001
0
Hưng Yên
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD Fortetr II 2017 265936

Xe Cũ Hyundai HD Fortetr II 2017

Đại lý
195 triệu
2017
0
Số sàn
Quảng Ninh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD New Mighty N250 267937

Xe Cũ Hyundai HD New Mighty N250

Đại lý
350 triệu
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1T 2005 264776

Xe Cũ Hyundai HD 1T 2005

Đại lý
112 triệu
2005
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 2001 265869

Xe Cũ Hyundai HD 2001

Đại lý
112 triệu
2001
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 266008

Xe Cũ Hyundai HD

Đại lý
150 triệu
0
Số sàn
Ninh Bình
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB