Xe BMW 3 cũ mới

Tìm được (33) tin bán xe

Xe Cũ BMW 3 320i 2016 171337

Xe Cũ BMW 3 320i 2016

Đại lý
1.36 tỷ
2016
12,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 174869

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

Đại lý
1.21 tỷ
2015
16,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Xe Cũ BMW 3 325i 2.5 2004 171510

Xe Cũ BMW 3 325i 2.5 2004

Đại lý
265 triệu
2004
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
choxefb
Xe Cũ BMW 3 320 GT 2013 164888

Xe Cũ BMW 3 320 GT 2013

Đại lý
1.39 tỷ
2013
2,900
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/09/2017
Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015 172759

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015

Đại lý
1.28 tỷ
2015
24,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 171569

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

Đại lý
1.24 tỷ
2015
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015 163523

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015

Đại lý
1.27 tỷ
2015
13,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 25/08/2017
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 167050

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

Đại lý
1.24 tỷ
2015
34,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Xe Cũ BMW 3 325i 2002 170094

Xe Cũ BMW 3 325i 2002

Đại lý
215 triệu
2002
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ BMW 3 335 IS 2010 160876

Xe Cũ BMW 3 335 IS 2010

1.08 tỷ
2010
42,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 21/07/2017
Xe Cũ BMW 3 320i 2011 180602

Xe Cũ BMW 3 320i 2011

Đại lý
595 triệu
2011
67,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Thái Ngọc Auto
Xe Cũ BMW 3 318i 2005 178488

Xe Cũ BMW 3 318i 2005

Đại lý
279 triệu
2005
160,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Salon Auto Anh Tuấn
Xe Cũ BMW 3 325i 2005 177220

Xe Cũ BMW 3 325i 2005

269 triệu
2005
50,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Xe Cũ BMW 3 318i 2006 171561

Xe Cũ BMW 3 318i 2006

255 triệu
2006
75,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 169232

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

1.18 tỷ
2015
24,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Xe Cũ BMW 3 320i 2010 165239

Xe Cũ BMW 3 320i 2010

Đại lý
540 triệu
2010
91,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Salon Auto Anh Tuấn
Xe Cũ BMW 3 2015 164294

Xe Cũ BMW 3 2015

Đại lý
1.12 tỷ
2015
30,000
Hà Nội
Đăng 10/09/2017
Xe Cũ BMW 3 320i 2013 163307

Xe Cũ BMW 3 320i 2013

955 triệu
2013
50,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 21/08/2017
Xe Cũ BMW 3 318i 2007 162524

Xe Cũ BMW 3 318i 2007

Đại lý
295 triệu
2007
140,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 10/08/2017
Salon Auto Anh Tuấn
Xe Cũ BMW 3 325i 2004 162412

Xe Cũ BMW 3 325i 2004

280 triệu
2004
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 08/08/2017