Xe BMW 3 cũ mới

Tìm được (84) tin bán xe

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015 163523

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015

Đại lý
1.27 tỷ
2015
13,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 25/08/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 174869

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

Đại lý
1.21 tỷ
2015
16,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 30/10/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015 188477

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015

Đại lý
1.19 tỷ
2015
38,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 14/12/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 320 GT 2013 164888

Xe Cũ BMW 3 320 GT 2013

Đại lý
1.39 tỷ
2013
2,900
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/09/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015 172759

Xe Cũ BMW 3 320 LCI 2015

Đại lý
1.28 tỷ
2015
24,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 24/10/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 320i 2016 171337

Xe Cũ BMW 3 320i 2016

Đại lý
1.36 tỷ
2016
12,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/10/2017
H3T
Xe Cũ BMW 3 325i 1999 210635

Xe Cũ BMW 3 325i 1999

Đại lý
165 triệu
1999
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 325i 2002 170094

Xe Cũ BMW 3 325i 2002

Đại lý
215 triệu
2002
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 16/10/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3  318i 2004 211199

Xe Cũ BMW 3 318i 2004

Đại lý
290 triệu
2004
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 320i 2009 208634

Xe Cũ BMW 3 320i 2009

Đại lý
520 triệu
2009
50,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 320i 2015 171569

Xe Cũ BMW 3 320i 2015

Đại lý
1.24 tỷ
2015
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 20/10/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 2011 198145

Xe Cũ BMW 3 2011

Đại lý
670 triệu
2011
45,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 325i 2.5 2004 171510

Xe Cũ BMW 3 325i 2.5 2004

Đại lý
265 triệu
2004
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 20/10/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 2014 188148

Xe Cũ BMW 3 2014

Đại lý
1.35 tỷ
2014
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 09/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 318i 2002 212157

Xe Cũ BMW 3 318i 2002

Đại lý
255 triệu
2002
12,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 320i 2014 210654

Xe Cũ BMW 3 320i 2014

Đại lý
899 triệu
2014
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 2009 197953

Xe Cũ BMW 3 2009

Đại lý
499 triệu
2009
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 2014 208881

Xe Cũ BMW 3 2014

Đại lý
910 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 206226

Xe Cũ BMW 3

Đại lý
210 triệu
0
Số sàn
Bắc Ninh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ BMW 3 320i 2013 210237

Xe Cũ BMW 3 320i 2013

Đại lý
898 triệu
2013
50,000
Số tự động
Hà Tĩnh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB