Chevrolet
500 triệu - 600 triệu

Xe Chevrolet cũ mới

Tìm được (19) tin bán xe

Xe Mới Chevrolet Colorado 4x2 MT LT 2018 287226

Xe Mới Chevrolet Colorado 4x2 MT LT 2018

594 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 10/12/2018
Xe Mới Chevrolet Colorado LT 2018 270186

Xe Mới Chevrolet Colorado LT 2018

594 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 26/07/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018 265590

Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Nội
Đăng 26/06/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018 262886

Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018

Đại lý
510 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Nội
Đăng 20/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Chevrolet Cruze LT 2018 249157

Xe Mới Chevrolet Cruze LT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Nam Định
Đăng 28/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze NEW 2018 249156

Xe Mới Chevrolet Cruze NEW 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Lào Cai
Đăng 28/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze NEW 2018 249083

Xe Mới Chevrolet Cruze NEW 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Lai Châu
Đăng 28/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze HOT 2018 249061

Xe Mới Chevrolet Cruze HOT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Tĩnh
Đăng 28/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MỚI 2018 249040

Xe Mới Chevrolet Cruze MỚI 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Giang
Đăng 28/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MỚI 2018 247298

Xe Mới Chevrolet Cruze MỚI 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Điện Biên
Đăng 25/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018 247283

Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Bắc Giang
Đăng 25/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018 247280

Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Cao Bằng
Đăng 25/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018 247241

Xe Mới Chevrolet Cruze MT 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Nội
Đăng 25/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze 2018 246178

Xe Mới Chevrolet Cruze 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hà Nội
Đăng 24/05/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze LTZ 2018 214150

Xe Mới Chevrolet Cruze LTZ 2018

549 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 24/03/2018
Xe Mới Chevrolet Cruze 2018 211597

Xe Mới Chevrolet Cruze 2018

Đại lý
589 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 27/02/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Chevrolet Cruze LTZ 2018 211294

Xe Mới Chevrolet Cruze LTZ 2018

Đại lý
519 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 26/02/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Chevrolet Cruze 2018 210061

Xe Mới Chevrolet Cruze 2018

Đại lý
519 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 22/02/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Chevrolet Cruze 2017 199132

Xe Mới Chevrolet Cruze 2017

Đại lý
589 triệu
Mới
2017
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 15/01/2018
Chợ Xe FB