Chevrolet
Captiva

Xe Chevrolet Captiva cũ mới

Tìm được (83) tin bán xe

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2.4MT 2008 187785

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2.4MT 2008

310 triệu
2008
50,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2016 193820

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2016

Đại lý
735 triệu
2016
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2018 193850

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2018

Đại lý
735 triệu
2018
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 199528

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
400 triệu
2007
100,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008 192725

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008

Đại lý
300 triệu
2008
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 195578

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
315 triệu
2007
90,000
Số tự động
Thái Nguyên
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009 195037

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009

Đại lý
365 triệu
2009
67,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva LTZ 2007 178759

Xe Cũ Chevrolet Captiva LTZ 2007

Đại lý
320 triệu
2007
0
Hà Nội
Đăng 09/11/2017
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008 191987

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008

Đại lý
268 triệu
2008
0
Số tự động
Bắc Ninh
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009 194457

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009

Đại lý
365 triệu
2009
56,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 200796

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
275 triệu
2007
80,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 5 tiếng trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 190622

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
248 triệu
2007
70,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 182290

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
265 triệu
2007
0
Số sàn
Hải Phòng
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008 199272

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008

Đại lý
350 triệu
2008
70,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007 189366

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2007

Đại lý
248 triệu
2007
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2012 193713

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2012

Đại lý
400 triệu
2012
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008 192031

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008

Đại lý
266 triệu
2008
50,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009 200824

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2009

Đại lý
340 triệu
2009
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 tiếng trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2012 195867

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2012

Đại lý
400 triệu
2012
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008 188108

Xe Cũ Chevrolet Captiva 2008

Đại lý
265 triệu
2008
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb