800 triệu - 1 tỷ

Mua bán xe ô tô cũ mới

Tìm được (366) tin bán xe

Xe Mới Volkswagen Jetta 2017 198616

Xe Mới Volkswagen Jetta 2017

Đại lý
999 triệu
Mới
2017
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 13/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2018 245137

Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2018

Đại lý
999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 22/05/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 262746

Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018

Đại lý
999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 20/06/2018
Mazda Nguyễn Trãi
Xe Mới Mazda CX-5 2.5 AT 2018 268003

Xe Mới Mazda CX-5 2.5 AT 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 10/07/2018
Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 271005

Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 02/08/2018
Xe Mới Mazda CX-5 AT 2018 272987

Xe Mới Mazda CX-5 AT 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/08/2018
Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018 275287

Xe Mới Mazda CX-5 2.5L 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 06/09/2018
Xe Mới Mazda CX-5  2.5 2WD 2018 277469

Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 22/09/2018
Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018 278264

Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 28/09/2018
Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018 282347

Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 01/11/2018
Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018 282887

Xe Mới Mazda CX-5 All New 2.5 2WD 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 06/11/2018
Xe Mới Mazda 3 1.5 Facelift 2018 282888

Xe Mới Mazda 3 1.5 Facelift 2018

999 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 06/11/2018
Xe Mới CNHTC Thùng 30T 2017 290970

Xe Mới CNHTC Thùng 30T 2017

999 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 05/01/2019
Xe Mới Mazda CX-5 2.5L–2WD 2019 292755

Xe Mới Mazda CX-5 2.5L–2WD 2019

Đại lý
999 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 14/01/2019
Mazda Trần Khát Chân
Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2019 306055

Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2019

Đại lý
999 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Nghệ An
Đăng 16/04/2019
Mazda Vinh
Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2WD 2019 308497

Xe Mới Mazda CX-5 2.5 2WD 2019

999 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 30/04/2019
Xe Mới Ford Everest Trend 2019 308565

Xe Mới Ford Everest Trend 2019

999 triệu
Mới
2019
Dầu
Số tự động
Hà Nội
Đăng 02/05/2019
Xe Mới Ford Everest AT 2019 321595

Xe Mới Ford Everest AT 2019

999 triệu
Mới
2019
Dầu
Số tự động
Hà Nội
Đăng 18/06/2019
Xe Mới MG ZS HS 2.0T Trophy 2020 336016

Xe Mới MG ZS HS 2.0T Trophy 2020

999 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 26/08/2020
Xe Mới Toyota Camry 2018 217863

Xe Mới Toyota Camry 2018

Đại lý
997 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 02/04/2018
Chợ Xe FB