Daewoo
Gentra

Xe Daewoo Gentra cũ mới

Tìm được (45) tin bán xe

Xe Cũ Daewoo Gentra 1.5MT 2009 179079

Xe Cũ Daewoo Gentra 1.5MT 2009

Đại lý
200 triệu
2009
94,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 10/11/2017
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 200444

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
152 triệu
2007
80,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng Hôm qua
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2009 192415

Xe Cũ Daewoo Gentra 2009

Đại lý
150 triệu
2009
50,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2008 196230

Xe Cũ Daewoo Gentra 2008

Đại lý
165 triệu
2008
78,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2009 200755

Xe Cũ Daewoo Gentra 2009

Đại lý
188 triệu
2009
58,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 6 tiếng trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2009 191678

Xe Cũ Daewoo Gentra 2009

Đại lý
179 triệu
2009
0
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 195136

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
155 triệu
2007
98,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 195382

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
158 triệu
2007
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 195054

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
165 triệu
2007
67,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2009 200180

Xe Cũ Daewoo Gentra 2009

Đại lý
168 triệu
2009
50,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 200725

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
175 triệu
2007
80,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 7 tiếng trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2003 199124

Xe Cũ Daewoo Gentra 2003

Đại lý
199 triệu
2003
99,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2011 193905

Xe Cũ Daewoo Gentra 2011

Đại lý
175 triệu
2011
45,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 189400

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
158 triệu
2007
155,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2008 196974

Xe Cũ Daewoo Gentra 2008

Đại lý
165 triệu
2008
99,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 200319

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
148 triệu
2007
100,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng Hôm qua
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 200141

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
148 triệu
2007
76,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2010 195121

Xe Cũ Daewoo Gentra 2010

Đại lý
190 triệu
2010
56,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2007 200134

Xe Cũ Daewoo Gentra 2007

Đại lý
148 triệu
2007
90,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Daewoo Gentra 2009 199263

Xe Cũ Daewoo Gentra 2009

Đại lý
275 triệu
2009
58,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
choxefb