DongFeng

Xe DongFeng cũ mới

Tìm được (36) tin bán xe

Xe Cũ DongFeng Tải 6T 2009 280301

Xe Cũ DongFeng Tải 6T 2009

Đại lý
150 triệu
2009
77,000
Số sàn
Hòa Bình
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 6T 2009 280227

Xe Cũ DongFeng Tải 6T 2009

Đại lý
160 triệu
2009
101,000
Số sàn
Sơn La
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải MT 2010 279765

Xe Cũ DongFeng Tải MT 2010

Đại lý
155 triệu
2010
43,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben 7 Tấn 2009 279712

Xe Cũ DongFeng Ben 7 Tấn 2009

Đại lý
160 triệu
2009
110,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải New Portier 2017 278716

Xe Cũ DongFeng Tải New Portier 2017

Đại lý
380 triệu
2017
25,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Thùng DFM 4,98TB 2011 278400

Xe Cũ DongFeng Thùng DFM 4,98TB 2011

Đại lý
165 triệu
2011
545,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 7T 2009 278398

Xe Cũ DongFeng Tải 7T 2009

Đại lý
85 triệu
2009
450,000
Số sàn
Bắc Ninh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải Huy Hoàng 7T 2015 278298

Xe Cũ DongFeng Tải Huy Hoàng 7T 2015

Đại lý
540 triệu
2015
50,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 8.7 2016 278266

Xe Cũ DongFeng Tải 8.7 2016

Đại lý
450 triệu
2016
60,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben MT 2010 278145

Xe Cũ DongFeng Ben MT 2010

Đại lý
110 triệu
2010
90,000
Số sàn
Nghệ An
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 8T 2015 278035

Xe Cũ DongFeng Tải 8T 2015

Đại lý
560 triệu
2015
50,000
Số sàn
Lào Cai
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben 8T 2010 277861

Xe Cũ DongFeng Ben 8T 2010

Đại lý
300 triệu
2010
100,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben Hoàng Huy 2013 277883

Xe Cũ DongFeng Ben Hoàng Huy 2013

Đại lý
385 triệu
2013
450,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 135 2010 277725

Xe Cũ DongFeng Tải 135 2010

Đại lý
300 triệu
2010
450,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 2009 277726

Xe Cũ DongFeng Tải 2009

Đại lý
130 triệu
2009
450,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben 5T 2010 277805

Xe Cũ DongFeng Ben 5T 2010

Đại lý
130 triệu
2010
100,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Ben MT 2013 277802

Xe Cũ DongFeng Ben MT 2013

Đại lý
385 triệu
2013
70,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải Kinand 2013 277617

Xe Cũ DongFeng Tải Kinand 2013

Đại lý
385 triệu
2013
120,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải CuuLong 2010 277624

Xe Cũ DongFeng Tải CuuLong 2010

Đại lý
170 triệu
2010
120,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ DongFeng Tải 3 Chân 2010 277522

Xe Cũ DongFeng Tải 3 Chân 2010

Đại lý
385 triệu
2010
50,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB