Ford
Focus

Xe Ford Focus cũ mới

Tìm được (54) tin bán xe

Xe Cũ Ford Focus 2010 193096

Xe Cũ Ford Focus 2010

Đại lý
390 triệu
2010
60,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2010 202743

Xe Cũ Ford Focus 2010

Đại lý
335 triệu
2010
70,000
Số sàn
Tuyên Quang
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2010 203833

Xe Cũ Ford Focus 2010

Đại lý
380 triệu
2010
70,000
Số sàn
Tuyên Quang
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2007 197605

Xe Cũ Ford Focus 2007

Đại lý
187 triệu
2007
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2010 204915

Xe Cũ Ford Focus 2010

Đại lý
325 triệu
2010
70,000
Số sàn
Tuyên Quang
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2013 204087

Xe Cũ Ford Focus 2013

Đại lý
535 triệu
2013
22,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2007 199245

Xe Cũ Ford Focus 2007

Đại lý
290 triệu
2007
98,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2007 187811

Xe Cũ Ford Focus 2007

Đại lý
188 triệu
2007
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng 08/12/2017
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2006 202072

Xe Cũ Ford Focus 2006

Đại lý
265 triệu
2006
110,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2005 191173

Xe Cũ Ford Focus 2005

Đại lý
238 triệu
2005
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng 24/12/2017
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2011 192292

Xe Cũ Ford Focus 2011

Đại lý
365 triệu
2011
45,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2010 206860

Xe Cũ Ford Focus 2010

Đại lý
315 triệu
2010
65,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2016 192304

Xe Cũ Ford Focus 2016

Đại lý
600 triệu
2016
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2007 206956

Xe Cũ Ford Focus 2007

Đại lý
258 triệu
2007
100,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2014 193520

Xe Cũ Ford Focus 2014

Đại lý
550 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2011 205631

Xe Cũ Ford Focus 2011

Đại lý
365 triệu
2011
65,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2009 192329

Xe Cũ Ford Focus 2009

Đại lý
198 triệu
2009
67,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2011 200229

Xe Cũ Ford Focus 2011

Đại lý
388 triệu
2011
60,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2006 191707

Xe Cũ Ford Focus 2006

Đại lý
235 triệu
2006
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng 25/12/2017
choxefb
Xe Cũ Ford Focus 2008 188015

Xe Cũ Ford Focus 2008

Đại lý
300 triệu
2008
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 09/12/2017
choxefb