Tìm được (9) kết quả

Danh sách xe
Ô Tô Mới Haima V70 2016 Đại lý
390 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 24/10/2016
KYLIN PHẠM HÙNG
Ô Tô Cũ Haima S7 2.0 2015 Đại lý
418 triệu
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
KYLIN PHẠM HÙNG
Ô Tô Cũ Haima 7 2.0 2012 Đại lý
318 triệu
2012
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 04/03/2017
KYLIN PHẠM HÙNG
Ô Tô Mới Haima S7 1.8 Turbo AT 2016 Đại lý
568 triệu
Mới
2016
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 17/10/2016
KYLIN-GX668
Ô Tô Mới Haima M3 1.5AT 2015 Đại lý
398 triệu
Mới
2015
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 21/10/2015
KYLIN-GX668
Ô Tô Cũ Haima 2 1.5AT 2012 Đại lý
255 triệu
2012
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 14/10/2015
KYLIN-GX668
Ô Tô Cũ Haima Freema 1.8AT 2012 Đại lý
280 triệu
2012
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 08/09/2015
KYLIN-GX668
Ô Tô Mới Haima M3 1.5 MT 2014 Đại lý
368 triệu
Mới
2014
Số tự động
Xăng
Hà Nội
Đăng 21/12/2014
KYLIN-GX668
Ô Tô Mới Haima M3 2014 Đại lý
368 triệu
Mới
2014
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 02/07/2014
KYLIN-GX668