Hồ Chí Minh
Xe tải nhỏ

Xe Xe tải nhỏ cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (21) tin bán xe

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ SRM 2019 339391

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ SRM 2019

260 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/05/2021
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ SRM X30 2021 339342

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ SRM X30 2021

265 triệu
Mới
2021
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/04/2021
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 1.5 MT 2020 337727

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 1.5 MT 2020

100 triệu
Mới
2020
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 16/12/2020
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2020 336937

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2020

132 triệu
Mới
2020
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 21/10/2020
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ X30 2019 335998

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ X30 2019

100 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 25/08/2020
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2019 333973

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2019

167 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/04/2020
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 810kg 2019 333396

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 810kg 2019

145 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 10/03/2020
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Bán Hàng Lưu động 2019 319726

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Bán Hàng Lưu động 2019

297 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 10/06/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018 301918

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018

159 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 21/03/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Q20 - EURO 4 2019 300468

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Q20 - EURO 4 2019

253 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/03/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB 1021 2019 300261

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB 1021 2019

166 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 12/03/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2017 2017 293146

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 2017 2017

174 triệu
Mới
2017
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 16/01/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 1 Tấn 2017 290807

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 1 Tấn 2017

166 triệu
Mới
2017
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/01/2019
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018 289127

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018

166 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 20/12/2018
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Euro 4 2018 283850

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Euro 4 2018

293 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 15/11/2018
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018 283766

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018

159 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 14/11/2018
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ MT 2017 280532

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ MT 2017

Đại lý
170 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 20/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018 272205

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ DB1021 2018

161 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 12/08/2018
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Thùng Kín Composit 2018 270313

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ Thùng Kín Composit 2018

135 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/07/2018
Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 870KG 2018 267457

Xe Mới DongBen Xe Tải Nhỏ 870KG 2018

160 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/07/2018