Hồ Chí Minh
Hãng Khác
Xe tải

Xe Hãng Khác Xe tải cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (27) tin bán xe

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TaTa 2018 267932

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TaTa 2018

Đại lý
99 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 10/07/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TMT ST8165D 6T5 2018 259807

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TMT ST8165D 6T5 2018

Đại lý
140 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải 265441

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải

Đại lý
171 triệu
Mới
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 26/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Vinamotor K6 2020 334417

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Vinamotor K6 2020

180 triệu
Mới
2020
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 11/05/2020
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Kenbo 990Kg 2019 309575

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Kenbo 990Kg 2019

195 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 07/05/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải KenBo 990kg 2019 329195

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải KenBo 990kg 2019

200 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 03/09/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera100 990kg 2018 280069

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera100 990kg 2018

205 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 17/10/2018
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera100 2019 329625

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera100 2019

210 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 17/09/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải T100 2019 329695

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải T100 2019

210 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 19/09/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera 100 2018 293810

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tera 100 2018

Đại lý
214 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/01/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Dongben X30_V2(2chỗ Ngồi) 2020 335529

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Dongben X30_V2(2chỗ Ngồi) 2020

252 triệu
Mới
2020
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 21/07/2020
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tata 2017 259915

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tata 2017

275 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/06/2018
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải 1T 2017 254680

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải 1T 2017

284 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải JAC 2.4T 2018 289177

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải JAC 2.4T 2018

Đại lý
285 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 20/12/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải 475IDT18 (IS60)- Phun Dầu  điện Tử 2017 237988

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải 475IDT18 (IS60)- Phun Dầu điện Tử 2017

298 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 11/05/2018
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải JAC 2T4 2018 265886

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải JAC 2T4 2018

Đại lý
298 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tata 2019 322164

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Tata 2019

300 triệu
Mới
2019
Dầu
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/06/2019
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Xe Ben 2017 216115

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải Xe Ben 2017

305 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 30/03/2018
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TaTa EURO 4 1.2T 2017 281597

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TaTa EURO 4 1.2T 2017

Đại lý
315 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TERA240L 2019 337197

Xe Mới Hãng Khác Xe Tải TERA240L 2019

348 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 07/11/2020