Hồ Chí Minh
Honda

Xe Honda cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (241) tin bán xe

Xe Cũ Honda Civic 1.8 AT 2014 178705

Xe Cũ Honda Civic 1.8 AT 2014

Đại lý
660 triệu
2014
38,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/11/2017
Mercedes Việt Nam Star
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2014 188574

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2014

Đại lý
660 triệu
2014
38,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/12/2017
Mercedes Việt Nam Star
Xe Cũ Honda Civic 1.8 AT 2014 184389

Xe Cũ Honda Civic 1.8 AT 2014

Đại lý
660 triệu
2014
38,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 29/11/2017
Mercedes Việt Nam Star
Xe Cũ Honda Civic 2014 168651

Xe Cũ Honda Civic 2014

Đại lý
650 triệu
2014
38,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/10/2017
Mercedes Việt Nam Star
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2008 161257

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2008

Đại lý
385 triệu
2008
60,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 31/07/2017
Western Ford
Xe Cũ Honda City 2016 192018

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
488 triệu
2016
35,000
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 26/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2017 205443

Xe Cũ Honda City 2017

Đại lý
570 triệu
2017
8,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2016 194705

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
550 triệu
2016
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 03/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2015 186326

Xe Cũ Honda City 2015

Đại lý
400 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 05/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2015 193078

Xe Cũ Honda Civic 2015

Đại lý
898 triệu
2015
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 29/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2015 207663

Xe Cũ Honda Civic 2015

Đại lý
585 triệu
2015
37,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2016 189704

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
400 triệu
2016
0
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 20/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2010 165691

Xe Cũ Honda Civic 2010

Đại lý
475 triệu
2010
80,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/09/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2014 185166

Xe Cũ Honda City 2014

Đại lý
465 triệu
2014
11,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 01/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2010 189684

Xe Cũ Honda Civic 2010

Đại lý
335 triệu
2010
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 20/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 2016 189504

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
500 triệu
2016
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2007 190508

Xe Cũ Honda Civic 2007

Đại lý
385 triệu
2007
48,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 22/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda CR-V 2017 206216

Xe Cũ Honda CR-V 2017

Đại lý
1.08 tỷ
2017
2,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2007 197163

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2007

Đại lý
400 triệu
2007
48,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2008 197516

Xe Cũ Honda Civic 2008

Đại lý
320 triệu
2008
73,000
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 11/01/2018
Chợ Xe FB