Hồ Chí Minh
Hyundai
HD

Xe Hyundai HD cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (32) tin bán xe

Xe Mới Hyundai HD 240 Gắn Cẩu Unic 345 2020 334321

Xe Mới Hyundai HD 240 Gắn Cẩu Unic 345 2020

1.66 tỷ
Mới
2020
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/05/2020
Xe Mới Hyundai HD N250SL 2019 332014

Xe Mới Hyundai HD N250SL 2019

300 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/12/2019
Xe Mới Hyundai HD 99 2017 324127

Xe Mới Hyundai HD 99 2017

625 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/07/2019
Xe Mới Hyundai HD 99 2017 321711

Xe Mới Hyundai HD 99 2017

650 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 19/06/2019
Xe Mới Hyundai HD 120SL 2017 300229

Xe Mới Hyundai HD 120SL 2017

840 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 12/03/2019
Xe Mới Hyundai HD 110s 2018 295855

Xe Mới Hyundai HD 110s 2018

Đại lý
650 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/02/2019
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD 800 2017 280967

Xe Mới Hyundai HD 800 2017

Đại lý
600 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 23/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD 120S 8T 2017 280666

Xe Mới Hyundai HD 120S 8T 2017

740 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 22/10/2018
Xe Mới Hyundai HD HD75S 2018 279629

Xe Mới Hyundai HD HD75S 2018

659 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 15/10/2018
Xe Mới Hyundai HD 800 Tải 8 Tấn 2017 279209

Xe Mới Hyundai HD 800 Tải 8 Tấn 2017

670 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 09/10/2018
Xe Mới Hyundai HD HD320 2018 277305

Xe Mới Hyundai HD HD320 2018

2.85 tỷ
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 21/09/2018
Xe Mới Hyundai HD 700 2018 273758

Xe Mới Hyundai HD 700 2018

Đại lý
915 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 23/08/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD 72 3t5 2016 267272

Xe Mới Hyundai HD 72 3t5 2016

620 triệu
Mới
2016
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 02/07/2018
Xe Mới Hyundai HD TERA250 2018 262291

Xe Mới Hyundai HD TERA250 2018

Đại lý
338 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 19/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD H150 2018 257596

Xe Mới Hyundai HD H150 2018

410 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 09/06/2018
Xe Mới Hyundai HD 99- THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018 254957

Xe Mới Hyundai HD 99- THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018

Đại lý
179 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99-7T 2018 254956

Xe Mới Hyundai HD 99-7T 2018

Đại lý
169 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99-THÙNG KÍN 2018 254955

Xe Mới Hyundai HD 99-THÙNG KÍN 2018

Đại lý
179 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99-7T MUI BẠT INOX 2018 254934

Xe Mới Hyundai HD 99-7T MUI BẠT INOX 2018

Đại lý
159 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 700 2017 254843

Xe Mới Hyundai HD 700 2017

775 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018