Hồ Chí Minh
Hyundai
HD

Xe Hyundai HD cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (32) tin bán xe

Xe Mới Hyundai HD IZ49 MIGHTY 2017 199637

Xe Mới Hyundai HD IZ49 MIGHTY 2017

120 triệu
Mới
2017
Dầu
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/01/2018
Xe Mới Hyundai HD 99-7T MUI BẠT INOX 2018 254934

Xe Mới Hyundai HD 99-7T MUI BẠT INOX 2018

Đại lý
159 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99-7T 2018 254956

Xe Mới Hyundai HD 99-7T 2018

Đại lý
169 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99-THÙNG KÍN 2018 254955

Xe Mới Hyundai HD 99-THÙNG KÍN 2018

Đại lý
179 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 99- THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018 254957

Xe Mới Hyundai HD 99- THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018

Đại lý
179 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/06/2018
HYUNDAI-DAEWOO ĐÔ THÀNH
Xe Mới Hyundai HD 65 2018 253755

Xe Mới Hyundai HD 65 2018

250 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/06/2018
Xe Mới Hyundai HD N250SL 2019 332014

Xe Mới Hyundai HD N250SL 2019

300 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/12/2019
Xe Mới Hyundai HD TERA250 2018 262291

Xe Mới Hyundai HD TERA250 2018

Đại lý
338 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 19/06/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD IZ49 Euro4 2018 246480

Xe Mới Hyundai HD IZ49 Euro4 2018

Đại lý
365 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 24/05/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD H150 1,5 Tấn 2018 216707

Xe Mới Hyundai HD H150 1,5 Tấn 2018

406 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 31/03/2018
Xe Mới Hyundai HD 2018 221619

Xe Mới Hyundai HD 2018

406 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 14/04/2018
Xe Mới Hyundai HD H150 2018 211493

Xe Mới Hyundai HD H150 2018

410 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/02/2018
Xe Mới Hyundai HD H150 2018 213609

Xe Mới Hyundai HD H150 2018

410 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 17/03/2018
Xe Mới Hyundai HD 2018 221584

Xe Mới Hyundai HD 2018

410 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 14/04/2018
Xe Mới Hyundai HD H150 2018 257596

Xe Mới Hyundai HD H150 2018

410 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 09/06/2018
Xe Mới Hyundai HD 800 2017 280967

Xe Mới Hyundai HD 800 2017

Đại lý
600 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 23/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD HD99 2017 212901

Xe Mới Hyundai HD HD99 2017

608 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 07/03/2018
Xe Mới Hyundai HD 72 3t5 2016 267272

Xe Mới Hyundai HD 72 3t5 2016

620 triệu
Mới
2016
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 02/07/2018
Xe Mới Hyundai HD 99 2017 324127

Xe Mới Hyundai HD 99 2017

625 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 04/07/2019
Xe Mới Hyundai HD 110s 2018 295855

Xe Mới Hyundai HD 110s 2018

Đại lý
650 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 13/02/2019
Chợ Xe FB