Hồ Chí Minh
Hyundai
Kona

Xe Hyundai Kona cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (16) tin bán xe

Xe Mới Hyundai Kona AT 2021 339505

Xe Mới Hyundai Kona AT 2021

594 triệu
Mới
2021
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Xe Mới Hyundai Kona 2.0 AT 2020 337653

Xe Mới Hyundai Kona 2.0 AT 2020

609 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/12/2020
Xe Mới Hyundai Kona Turbo 2020 337216

Xe Mới Hyundai Kona Turbo 2020

729 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/11/2020
Xe Mới Hyundai Kona Đặc Biệt 2019 329226

Xe Mới Hyundai Kona Đặc Biệt 2019

669 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 04/09/2019
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 327141

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

730 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 07/08/2019
Xe Mới Hyundai Kona 2.0AT 2019 325818

Xe Mới Hyundai Kona 2.0AT 2019

636 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 26/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona Sport 2019 325650

Xe Mới Hyundai Kona Sport 2019

735 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 25/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona Tiêu Chuẩn 2019 325333

Xe Mới Hyundai Kona Tiêu Chuẩn 2019

616 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 23/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona Tiêu Chuẩn 2019 325003

Xe Mới Hyundai Kona Tiêu Chuẩn 2019

626 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona AT 2019 324544

Xe Mới Hyundai Kona AT 2019

679 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 12/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 324025

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

636 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 02/07/2019
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 310896

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

735 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/05/2019
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019 301612

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

725 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/03/2019
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 TURBO 2019 297181

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 TURBO 2019

Đại lý
725 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 21/02/2019
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai Kona 2.0AT 2018 290130

Xe Mới Hyundai Kona 2.0AT 2018

675 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/12/2018
Xe Mới Hyundai Kona 1.6 AT 2018 287195

Xe Mới Hyundai Kona 1.6 AT 2018

735 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/12/2018