Hồ Chí Minh
KIA
Soluto

Xe KIA Soluto cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (16) tin bán xe

Xe Mới KIA Soluto Luxury 2020 336911

Xe Mới KIA Soluto Luxury 2020

469 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/10/2020
Xe Mới KIA Soluto AT 2020 334466

Xe Mới KIA Soluto AT 2020

399 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 12/05/2020
Xe Mới KIA Soluto AT 2020 334362

Xe Mới KIA Soluto AT 2020

399 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 07/05/2020
Xe Mới KIA Soluto AT Deluxe 2020 334138

Xe Mới KIA Soluto AT Deluxe 2020

440 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 22/04/2020
Xe Mới KIA Soluto AT 2020 333754

Xe Mới KIA Soluto AT 2020

455 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 25/03/2020
Xe Mới KIA Soluto MT 2020 333588

Xe Mới KIA Soluto MT 2020

389 triệu
Mới
2020
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/03/2020
Xe Mới KIA Soluto AT DELUXE 2019 332740

Xe Mới KIA Soluto AT DELUXE 2019

455 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 07/02/2020
Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT Deluxe 2019 331875

Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT Deluxe 2019

Đại lý
415 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 12/12/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto AT Deluxe 2019 331644

Xe Mới KIA Soluto AT Deluxe 2019

445 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 02/12/2019
Xe Mới KIA Soluto MT 2019 331520

Xe Mới KIA Soluto MT 2019

399 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 26/11/2019
Xe Mới KIA Soluto AT DELUXE 2019 331388

Xe Mới KIA Soluto AT DELUXE 2019

Đại lý
455 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 21/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto  AT DELUXE 2019 331387

Xe Mới KIA Soluto AT DELUXE 2019

Đại lý
455 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 21/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT 2019 331379

Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT 2019

Đại lý
389 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 21/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto 1.4 AT Deluxe 2019 331358

Xe Mới KIA Soluto 1.4 AT Deluxe 2019

Đại lý
445 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 20/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT 2019 331324

Xe Mới KIA Soluto 1.4 MT 2019

Đại lý
399 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT
Xe Mới KIA Soluto 1.4 AT Deluxe 2019 331323

Xe Mới KIA Soluto 1.4 AT Deluxe 2019

Đại lý
445 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/11/2019
KIA TÂN SƠN NHẤT