Hồ Chí Minh
KIA
Sorento

Xe KIA Sorento cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (69) tin bán xe

Xe Mới KIA Sorento 2018 213484

Xe Mới KIA Sorento 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 1 tuần trước
Kia Nguyễn Văn Trỗi
Xe Mới KIA Sorento 2.4 GAT 2018 213823

Xe Mới KIA Sorento 2.4 GAT 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 2 ngày trước
Kia Phú Mỹ Hưng
Xe Cũ KIA Sorento 2017 198894

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
900 triệu
2017
8,500
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento  GATH 2.4AT 2016 196499

Xe Cũ KIA Sorento GATH 2.4AT 2016

Đại lý
828 triệu
2016
10,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 08/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới KIA Sorento 2018 203854

Xe Mới KIA Sorento 2018

Đại lý
909 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2018 197285

Xe Cũ KIA Sorento 2018

Đại lý
818 triệu
2018
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới KIA Sorento 2016 194061

Xe Mới KIA Sorento 2016

Đại lý
820 triệu
Mới
2016
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 02/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2016 190100

Xe Cũ KIA Sorento 2016

Đại lý
840 triệu
2016
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 21/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2017 200101

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
935 triệu
2017
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2012 188823

Xe Cũ KIA Sorento 2012

Đại lý
628 triệu
2012
40,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 18/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2013 199258

Xe Cũ KIA Sorento 2013

Đại lý
668 triệu
2013
23,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 15/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2018 196887

Xe Cũ KIA Sorento 2018

Đại lý
825 triệu
2018
50
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2017 197945

Xe Cũ KIA Sorento 2017

Đại lý
955 triệu
2017
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới KIA Sorento 2018 203828

Xe Mới KIA Sorento 2018

Đại lý
909 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2016 182543

Xe Cũ KIA Sorento 2016

Đại lý
295 triệu
2016
0
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/11/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2014 165707

Xe Cũ KIA Sorento 2014

Đại lý
750 triệu
2014
40,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/09/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ KIA Sorento 2.4L 2015 213677

Xe Cũ KIA Sorento 2.4L 2015

Đại lý
760 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 4 ngày trước
Xe Cũ KIA Sorento 2014 213638

Xe Cũ KIA Sorento 2014

Đại lý
668 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 5 ngày trước
Xe Cũ KIA Sorento DATH 2017 213028

Xe Cũ KIA Sorento DATH 2017

910 triệu
2017
27,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 2 tuần trước
Xe Cũ KIA Sorento 2014 212873

Xe Cũ KIA Sorento 2014

Đại lý
810 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 3 tuần trước