Hồ Chí Minh
KIA
Sorento

Xe KIA Sorento cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (42) tin bán xe

Xe Mới KIA Sorento  GATH 2018 293910

Xe Mới KIA Sorento GATH 2018

Đại lý
919 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/01/2019
Chợ Xe FB
Xe Mới KIA Sorento DATH 2018 284556

Xe Mới KIA Sorento DATH 2018

945 triệu
Mới
2018
Dầu
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 21/11/2018
Xe Mới KIA Sorento 2.4L 2018 284037

Xe Mới KIA Sorento 2.4L 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/11/2018
KIA Nguyễn Văn Trỗi
Xe Mới KIA Sorento 2.2AT 2018 283465

Xe Mới KIA Sorento 2.2AT 2018

949 triệu
Mới
2018
Dầu
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 12/11/2018
Xe Mới KIA Sorento DATH 2018 273051

Xe Mới KIA Sorento DATH 2018

Đại lý
919 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 20/08/2018
Kia Phú Mỹ Hưng
Xe Mới KIA Sorento GATH 2018 272683

Xe Mới KIA Sorento GATH 2018

913 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/08/2018
Xe Mới KIA Sorento DATH 2018 272450

Xe Mới KIA Sorento DATH 2018

943 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/08/2018
Xe Mới KIA Sorento DATH 2018 272339

Xe Mới KIA Sorento DATH 2018

949 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/08/2018
Xe Mới KIA Sorento AT 2018 268762

Xe Mới KIA Sorento AT 2018

799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/07/2018
Xe Mới KIA Sorento AT 2018 268760

Xe Mới KIA Sorento AT 2018

799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 16/07/2018
Xe Mới KIA Sorento GATH 2018 260267

Xe Mới KIA Sorento GATH 2018

919 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/06/2018
Xe Mới KIA Sorento DATH 2017 236567

Xe Mới KIA Sorento DATH 2017

Đại lý
944 triệu
Mới
2017
Dầu
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/05/2018
Kia Nguyễn Văn Trỗi
Xe Mới KIA Sorento 2.4 GATH 2018 233218

Xe Mới KIA Sorento 2.4 GATH 2018

Đại lý
919 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 04/05/2018
Ô TÔ THACO PHÚ MỸ HƯNG
Xe Mới KIA Sorento 2.4 GAT 2018 233215

Xe Mới KIA Sorento 2.4 GAT 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 04/05/2018
Ô TÔ THACO PHÚ MỸ HƯNG
Xe Mới KIA Sorento GATH 2018 233026

Xe Mới KIA Sorento GATH 2018

Đại lý
949 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 04/05/2018
Ô TÔ THACO PHÚ MỸ HƯNG
Xe Mới KIA Sorento Số Tự động 2018 217829

Xe Mới KIA Sorento Số Tự động 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 02/04/2018
Kia Nguyễn Văn Trỗi
Xe Mới KIA Sorento 2018 213484

Xe Mới KIA Sorento 2018

Đại lý
799 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 15/03/2018
Kia Nguyễn Văn Trỗi
Xe Mới KIA Sorento 2018 210457

Xe Mới KIA Sorento 2018

792 triệu
Mới
2018
Hỗn hợp
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/02/2018
Xe Mới KIA Sorento 2018 203854

Xe Mới KIA Sorento 2018

Đại lý
909 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 27/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới KIA Sorento SORENTO 2018 202871

Xe Mới KIA Sorento SORENTO 2018

Đại lý
902 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/01/2018
Kia Nguyễn Văn Trỗi