Hồ Chí Minh
Nissan
Sunny

Xe Nissan Sunny cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (15) tin bán xe

Xe Mới Nissan Sunny XT 2018 284382

Xe Mới Nissan Sunny XT 2018

Đại lý
528 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 20/11/2018
NISSAN Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny XV AT Premium 2018 284351

Xe Mới Nissan Sunny XV AT Premium 2018

Đại lý
558 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 20/11/2018
NISSAN Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny  XV 2018 280651

Xe Mới Nissan Sunny XV 2018

558 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 22/10/2018
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 279574

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

418 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 15/10/2018
Xe Mới Nissan Sunny XV 2018 267911

Xe Mới Nissan Sunny XV 2018

428 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/07/2018
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 238632

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

433 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 12/05/2018
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 238004

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

Đại lý
433 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 11/05/2018
Nissan Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 235836

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

Đại lý
433 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 08/05/2018
Nissan Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 235835

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

433 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 08/05/2018
Xe Mới Nissan Sunny XV 2018 229171

Xe Mới Nissan Sunny XV 2018

469 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 26/04/2018
Xe Mới Nissan Sunny XV 1.5 (AT) 2018 227730

Xe Mới Nissan Sunny XV 1.5 (AT) 2018

470 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/04/2018
Xe Mới Nissan Sunny XV Premium S 2018 223727

Xe Mới Nissan Sunny XV Premium S 2018

Đại lý
468 triệu
Mới
2018
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 18/04/2018
Nissan Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny XL 2018 223723

Xe Mới Nissan Sunny XL 2018

Đại lý
415 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/04/2018
Nissan Sài Gòn
Xe Mới Nissan Sunny XV PremiumS 2018 219779

Xe Mới Nissan Sunny XV PremiumS 2018

427 triệu
Mới
2018
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 06/04/2018
Xe Mới Nissan Sunny XL 2017 207127

Xe Mới Nissan Sunny XL 2017

Đại lý
450 triệu
Mới
2017
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 05/02/2018
Chợ Xe FB