Hồ Chí Minh
THACO

Xe THACO cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (28) tin bán xe

Xe Cũ THACO OLLIN 500b E4 2019 332975

Xe Cũ THACO OLLIN 500b E4 2019

400 triệu
2019
8,000
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng tháng trước
Xe Mới THACO Khác TV22 2019 331933

Xe Mới THACO Khác TV22 2019

245 đ
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 14/12/2019
Xe Mới THACO BUS TB79S  Garden 2019 330686

Xe Mới THACO BUS TB79S Garden 2019

1.59 tỷ
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 25/10/2019
Xe Mới THACO OLLIN  Euro4 2019 329398

Xe Mới THACO OLLIN Euro4 2019

354 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 09/09/2019
Xe Mới THACO TOWNER 800 2019 327222

Xe Mới THACO TOWNER 800 2019

216 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 08/08/2019
Xe Mới THACO FRONTIER K250 2019 326795

Xe Mới THACO FRONTIER K250 2019

382 triệu
Mới
2019
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 05/08/2019
Xe Mới THACO TOWNER 990 2019 324688

Xe Mới THACO TOWNER 990 2019

216 triệu
Mới
2019
Xăng
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 15/07/2019
Xe Mới THACO OLLIN 350 E4 2018 321723

Xe Mới THACO OLLIN 350 E4 2018

354 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 19/06/2019
Xe Mới THACO FRONTIER K200 2018 299543

Xe Mới THACO FRONTIER K200 2018

335 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 08/03/2019
Xe Mới THACO Khác M4 350 2018 293144

Xe Mới THACO Khác M4 350 2018

515 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 16/01/2019
Xe Mới THACO FRONTIER K165 2017 281599

Xe Mới THACO FRONTIER K165 2017

Đại lý
335 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 27/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới THACO TOWNER 990 2017 280208

Xe Mới THACO TOWNER 990 2017

Đại lý
216 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 18/10/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới THACO BUS 29 Chỗ TB79S 2018 276568

Xe Mới THACO BUS 29 Chỗ TB79S 2018

1.56 tỷ
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 15/09/2018
Xe Mới THACO BUS TB85S 2018 274052

Xe Mới THACO BUS TB85S 2018

1.895 tỷ
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 25/08/2018
Xe Mới THACO TOWNER 990 2018 273994

Xe Mới THACO TOWNER 990 2018

Đại lý
216 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 24/08/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới THACO FRONTIER K200 2018 273996

Xe Mới THACO FRONTIER K200 2018

Đại lý
343 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 24/08/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới THACO FRONTIER K250 2018 273991

Xe Mới THACO FRONTIER K250 2018

Đại lý
389 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 24/08/2018
Chợ Xe FB
Xe Mới THACO OLLIN 800A 2018 272749

Xe Mới THACO OLLIN 800A 2018

560 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 16/08/2018
Xe Mới THACO OLLIN  350 E4 2018 271588

Xe Mới THACO OLLIN 350 E4 2018

364 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 07/08/2018
Xe Mới THACO OLLIN 350 2018 270731

Xe Mới THACO OLLIN 350 2018

364 triệu
Mới
2018
Dầu
Số sàn
Hồ Chí Minh
Đăng 31/07/2018