Hồ Chí Minh

Mua bán xe ô tô cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (19) tin bán xe

Xe Mới Vinfast Lux A 2.0 2021 339357

Xe Mới Vinfast Lux A 2.0 2021

881 triệu
Mới
2021
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/04/2021
Xe Mới Vinfast Lux A 2.0 2020 337828

Xe Mới Vinfast Lux A 2.0 2020

780 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 26/12/2020
Xe Mới Vinfast Lux A 2020 337532

Xe Mới Vinfast Lux A 2020

928 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 01/12/2020
Xe Mới Vinfast Fadil Fadil 2020 2020 335108

Xe Mới Vinfast Fadil Fadil 2020 2020

373 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/06/2020
Xe Mới Vinfast Lux 2.0 2019 334713

Xe Mới Vinfast Lux 2.0 2019

896 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 25/05/2020
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4 2020 334406

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4 2020

415 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/05/2020
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 334344

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

415 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 06/05/2020
Xe Mới Vinfast Lux Full Option 2020 334243

Xe Mới Vinfast Lux Full Option 2020

1.368 tỷ
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/04/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2020 332953

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2020

415 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/02/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 332426

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/01/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 332108

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

394 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 23/12/2019
Xe Mới Vinfast Fadil Base 2019 331984

Xe Mới Vinfast Fadil Base 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/12/2019
Xe Mới Vinfast Fadil AT 1.4L 2019 330757

Xe Mới Vinfast Fadil AT 1.4L 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 29/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 330677

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/10/2019
Xe Mới Vinfast Lux A2.0 2019 330372

Xe Mới Vinfast Lux A2.0 2019

1.04 tỷ
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 12/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 330099

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 03/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 324439

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/07/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 321063

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/06/2019
Xe Mới Vinfast Lux A 2.0L 2019 295105

Xe Mới Vinfast Lux A 2.0L 2019

900 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 28/01/2019