Hồ Chí Minh
Fadil

Xe Fadil cũ mới ở Hồ Chí Minh

Tìm được (12) tin bán xe

Xe Mới Vinfast Fadil Fadil 2020 2020 335108

Xe Mới Vinfast Fadil Fadil 2020 2020

373 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/06/2020
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4 2020 334406

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4 2020

415 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/05/2020
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 334344

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

415 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 06/05/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2020 332953

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2020

415 triệu
Mới
2020
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 19/02/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 332426

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 10/01/2020
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 332108

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

394 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 23/12/2019
Xe Mới Vinfast Fadil Base 2019 331984

Xe Mới Vinfast Fadil Base 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 17/12/2019
Xe Mới Vinfast Fadil AT 1.4L 2019 330757

Xe Mới Vinfast Fadil AT 1.4L 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 29/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019 330677

Xe Mới Vinfast Fadil AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 24/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 330099

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 03/10/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 324439

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 09/07/2019
Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019 321063

Xe Mới Vinfast Fadil 1.4AT 2019

395 triệu
Mới
2019
Xăng
Số tự động
Hồ Chí Minh
Đăng 14/06/2019