Honda
City

Xe Honda City cũ mới

Tìm được (97) tin bán xe

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2016 201754

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2016

Đại lý
545 triệu
2016
10,000
Số tự động
Phú Thọ
Đăng 16 tiếng trước
Ô tô Ánh Lý
Xe Cũ Honda City 1.5MT 2014 197127

Xe Cũ Honda City 1.5MT 2014

445 triệu
2014
20,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Xe Cũ Honda City 2013 192347

Xe Cũ Honda City 2013

Đại lý
420 triệu
2013
40,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2015 192989

Xe Cũ Honda City 2015

Đại lý
528 triệu
2015
42,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2015 200033

Xe Cũ Honda City 2015

Đại lý
535 triệu
2015
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2016 184384

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
550 triệu
2016
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2014 192877

Xe Cũ Honda City 2014

Đại lý
485 triệu
2014
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2015 194154

Xe Cũ Honda City 2015

Đại lý
480 triệu
2015
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2016 194051

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
500 triệu
2016
13,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2015 188947

Xe Cũ Honda City 2015

Đại lý
485 triệu
2015
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2016 165918

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
545 triệu
2016
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 29/09/2017
choxefb
Xe Cũ Honda City 2014 178892

Xe Cũ Honda City 2014

Đại lý
455 triệu
2014
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 10/11/2017
choxefb
Xe Cũ Honda City 2016 189258

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
400 triệu
2016
32,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2016 190533

Xe Cũ Honda City 2016

Đại lý
400 triệu
2016
20,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City CVT 2016 170201

Xe Cũ Honda City CVT 2016

Đại lý
545 triệu
2016
13,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 16/10/2017
choxefb
Xe Cũ Honda City 2017 200218

Xe Cũ Honda City 2017

Đại lý
559 triệu
2017
8,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2017 200532

Xe Cũ Honda City 2017

Đại lý
670 triệu
2017
6,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2014 188957

Xe Cũ Honda City 2014

Đại lý
480 triệu
2014
45,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Honda City AT 2014 196366

Xe Cũ Honda City AT 2014

Đại lý
400 triệu
2014
0
Số tự động
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Honda City 2013 190572

Xe Cũ Honda City 2013

Đại lý
435 triệu
2013
45,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 5 tuần trước
choxefb