Honda
City

Xe Honda City cũ mới

Tìm được (86) tin bán xe

Xe Cũ Honda City 1.5 AT 2017 284727

Xe Cũ Honda City 1.5 AT 2017

Đại lý
565 triệu
2017
64
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Nhất Huy Auto
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017 284373

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017

Đại lý
555 triệu
2017
16,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Nhất Huy Auto
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2014 286637

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2014

Đại lý
375 triệu
2014
43,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City CVT 2017 286731

Xe Cũ Honda City CVT 2017

Đại lý
555 triệu
2017
25,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT CVT 2016 286646

Xe Cũ Honda City 1.5AT CVT 2016

Đại lý
525 triệu
2016
32,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013 286699

Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013

Đại lý
298 triệu
2013
50,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013 286466

Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013

Đại lý
298 triệu
2013
50,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013 286502

Xe Cũ Honda City 1.5MT 2013

Đại lý
298 triệu
2013
67,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City AT 2014 286464

Xe Cũ Honda City AT 2014

Đại lý
375 triệu
2014
43,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2018 286444

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2018

Đại lý
625 triệu
2018
5,062
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT CVT 2017 286421

Xe Cũ Honda City 1.5AT CVT 2017

Đại lý
595 triệu
2017
21,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2015 286292

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2015

Đại lý
510 triệu
2015
41,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017 286249

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017

Đại lý
605 triệu
2017
18,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City Top 2017 286208

Xe Cũ Honda City Top 2017

Đại lý
605 triệu
2017
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City AT 2014 286098

Xe Cũ Honda City AT 2014

Đại lý
475 triệu
2014
40,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2016 285936

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2016

Đại lý
530 triệu
2016
24,180
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017 285847

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017

Đại lý
540 triệu
2017
30,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City AT 2015 285689

Xe Cũ Honda City AT 2015

Đại lý
480 triệu
2015
38,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017 285588

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2017

Đại lý
565 triệu
2017
15,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda City 1.5AT 2014 285471

Xe Cũ Honda City 1.5AT 2014

Đại lý
455 triệu
2014
41,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB