Honda
Civic

Xe Honda Civic cũ mới

Tìm được (49) tin bán xe

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2011 284073

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2011

Đại lý
395 triệu
2011
70,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.5L 2017 284094

Xe Cũ Honda Civic 1.5L 2017

Đại lý
868 triệu
2017
15,000
Số tự động
Bắc Ninh
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2008 283939

Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2008

Đại lý
385 triệu
2008
100,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2007 283648

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2007

Đại lý
260 triệu
2007
98,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 6 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2010 283594

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2010

Đại lý
383 triệu
2010
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic AT 2.0 2007 283529

Xe Cũ Honda Civic AT 2.0 2007

Đại lý
336 triệu
2007
100,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2008 283517

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2008

Đại lý
286 triệu
2008
103,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 1 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic AT 2010 283424

Xe Cũ Honda Civic AT 2010

Đại lý
383 triệu
2010
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic AT 2010 283422

Xe Cũ Honda Civic AT 2010

Đại lý
420 triệu
2010
80,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2007 282993

Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2007

Đại lý
345 triệu
2007
100,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2007 282806

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2007

Đại lý
305 triệu
2007
126,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2012 282582

Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2012

Đại lý
460 triệu
2012
69,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2007 282512

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2007

Đại lý
300 triệu
2007
1,200
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2016 282639

Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2016

Đại lý
690 triệu
2016
15,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2011 282460

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2011

Đại lý
395 triệu
2011
83,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2008 282314

Xe Cũ Honda Civic 1.8AT 2008

Đại lý
360 triệu
2008
151,985
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.5AT 2017 282153

Xe Cũ Honda Civic 1.5AT 2017

Đại lý
889 triệu
2017
26,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2009 281574

Xe Cũ Honda Civic 1.8MT 2009

Đại lý
355 triệu
2009
93,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 1.5AT 2017 281287

Xe Cũ Honda Civic 1.5AT 2017

Đại lý
879 triệu
2017
13,000
Số tự động
Bắc Ninh
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2007 281312

Xe Cũ Honda Civic 2.0AT 2007

Đại lý
305 triệu
2007
110,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB