Hyundai
Getz

Xe Hyundai Getz cũ mới

Tìm được (86) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai Getz 2012 190590

Xe Cũ Hyundai Getz 2012

Đại lý
360 triệu
2012
0
Số sàn
Hà Tĩnh
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 193302

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
165 triệu
2008
0
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 195463

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
225 triệu
2008
89,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 190149

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
168 triệu
2008
150,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 198946

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
185 triệu
2009
49,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 193620

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
245 triệu
2009
67,000
Số sàn
Hưng Yên
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 193155

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
155 triệu
2008
560,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 193110

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
172 triệu
2008
78,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2007 198939

Xe Cũ Hyundai Getz 2007

Đại lý
165 triệu
2007
82,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 197713

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
240 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 1 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 194936

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
199 triệu
2010
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 195445

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
165 triệu
2008
90,000
Số tự động
Hòa Bình
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 190179

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
175 triệu
2008
80,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 197280

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
235 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 200508

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
210 triệu
2009
50,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 16 tiếng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 199091

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
255 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 3 ngày trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2011 189176

Xe Cũ Hyundai Getz 2011

Đại lý
260 triệu
2011
90,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 5 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 187921

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
170 triệu
2009
0
Số tự động
Bắc Ninh
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 189211

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
169 triệu
2008
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng 5 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 195698

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
225 triệu
2008
12,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
choxefb