Hyundai
Getz

Xe Hyundai Getz cũ mới

Tìm được (89) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai Getz 2009 196362

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
205 triệu
2009
0
Số tự động
Ninh Bình
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 197713

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
240 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 199091

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
255 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 1 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 190642

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
165 triệu
2008
67,000
Số sàn
Hòa Bình
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 196272

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
200 triệu
2009
0
Số sàn
Bắc Giang
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 192616

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
169 triệu
2008
89,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 193221

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
230 triệu
2010
10,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 198066

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
255 triệu
2010
70,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 197239

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
188 triệu
2008
58,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 197280

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
235 triệu
2010
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2012 190590

Xe Cũ Hyundai Getz 2012

Đại lý
360 triệu
2012
0
Số sàn
Hà Tĩnh
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 188177

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
175 triệu
2009
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 193302

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
165 triệu
2008
0
Số sàn
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 193620

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
245 triệu
2009
67,000
Số sàn
Hưng Yên
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2010 198041

Xe Cũ Hyundai Getz 2010

Đại lý
250 triệu
2010
46,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2008 196076

Xe Cũ Hyundai Getz 2008

Đại lý
225 triệu
2008
12,000
Số tự động
Vĩnh Phúc
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 1.1MT 2009 188098

Xe Cũ Hyundai Getz 1.1MT 2009

Đại lý
175 triệu
2009
520,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 197574

Xe Cũ Hyundai Getz

Đại lý
280 triệu
0
Số tự động
Hưng Yên
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 193746

Xe Cũ Hyundai Getz

Đại lý
200 triệu
0
Số sàn
Bắc Giang
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Getz 2009 195860

Xe Cũ Hyundai Getz 2009

Đại lý
100 triệu
2009
45,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
choxefb