Tìm được (15) kết quả

Danh sách xe
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 9 Chỗ 2012 Đại lý
765 triệu
2012
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng tháng trước
Mr Thành Mua Bán Ô Tô
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2.4MT 2013 Đại lý
698 triệu
2013
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 11/10/2016
Auto HHDC
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 9 Chỗ Máy Dầu 2015 Đại lý
925 triệu
2015
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng 20/02/2017
Mr Thành Mua Bán Ô Tô
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2008 Đại lý
466 triệu
2008
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 16/03/2016
Auto HHDC
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 9 Chỗ 2010 Đại lý
734 triệu
2010
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 07/03/2017
Anycar Việt Nam
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2010 Đại lý
710 triệu
2010
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng 26/12/2016
Nhất Huy Auto
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex Grand 2010 Đại lý
699 triệu
2010
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Ô tô Giải Phóng
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex Grand Starex 2013 Đại lý
775 triệu
2013
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Ô tô Giải Phóng
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 09 Chỗ 2008
638 triệu
2008
Số tự động
Dầu
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Ô Tô Mới Hyundai H-1 Starex 9 Chỗ Máy Dầu 2017
955 triệu
Mới
2017
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng tháng trước
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5MT 2010
692 triệu
2010
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng tháng trước
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2008
623 triệu
2008
Số tự động
Hỗn hợp
Hà Nội
Đăng 29/03/2017
Ô Tô Cũ Hyundai H-1 Starex 2007
615 triệu
2007
Số sàn
Dầu
Hà Nội
Đăng 24/02/2017
Ô Tô Mới Hyundai H-1 Starex 2017 Đại lý
956 triệu
Mới
2017
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 25/12/2015
Hyundai Tây Hồ
Ô Tô Mới Hyundai H-1 Starex Grand 2016 Đại lý
945 triệu
Mới
2016
Số sàn
Xăng
Hà Nội
Đăng 07/11/2015
Hyundai Long Biên