Hyundai
H-1 Starex

Xe Hyundai H-1 Starex cũ mới

Tìm được (37) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2015 165643

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2015

Đại lý
700 triệu
2015
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 28/09/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2015 193005

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2015

Đại lý
580 triệu
2015
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 29/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 196298

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex

Đại lý
321 triệu
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 08/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005 198748

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005

Đại lý
265 triệu
2005
120,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 14/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009 208396

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009

Đại lý
565 triệu
2009
60,000
Số sàn
Nghệ An
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2016 209874

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2016

Đại lý
750 triệu
2016
20,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Ô tô Giải Phóng
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2004 166183

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2004

Đại lý
240 triệu
2004
120,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 02/10/2017
Chợ Ô tô Giải Phóng
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex MT 2013 170617

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex MT 2013

Đại lý
750 triệu
2013
60,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 17/10/2017
Chợ Ô tô Giải Phóng
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2004 190591

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2004

Đại lý
123 triệu
2004
78,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 22/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005 199908

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005

Đại lý
265 triệu
2005
120,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 17/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009 205652

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009

Đại lý
565 triệu
2009
58,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5 2011 194918

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2.5 2011

Đại lý
650 triệu
2011
90,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 04/01/2018
Chợ Ô tô Giải Phóng
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005 197559

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005

Đại lý
265 triệu
2005
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 11/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009 198833

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009

Đại lý
570 triệu
2009
50,000
Số sàn
Nghệ An
Đăng 14/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2,4 MT 2008 211920

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2,4 MT 2008

Đại lý
555 triệu
2008
20,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Ô tô Giải Phóng
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005 187871

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005

Đại lý
250 triệu
2005
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng 08/12/2017
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009 206393

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2009

Đại lý
565 triệu
2009
0
Số sàn
Nghệ An
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2003 200797

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2003

Đại lý
198 triệu
2003
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/01/2018
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2008 209958

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2008

Đại lý
425 triệu
2008
90,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005 197932

Xe Cũ Hyundai H-1 Starex 2005

Đại lý
269 triệu
2005
98,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 12/01/2018
Chợ Xe FB