Hyundai
HD

Xe Hyundai HD cũ mới

Tìm được (73) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai HD 800 2017 280501

Xe Cũ Hyundai HD 800 2017

Đại lý
670 triệu
2017
23,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD 800 2017 280267

Xe Mới Hyundai HD 800 2017

Đại lý
670 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 65 2002 280321

Xe Cũ Hyundai HD 65 2002

Đại lý
147 triệu
2002
87,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 3 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 250 2004 280115

Xe Cũ Hyundai HD 250 2004

Đại lý
760 triệu
2004
89,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Mới Hyundai HD 800 2017 280033

Xe Mới Hyundai HD 800 2017

Đại lý
600 triệu
Mới
2017
Dầu
Số sàn
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD InterCooler 2015 279933

Xe Cũ Hyundai HD InterCooler 2015

Đại lý
600 triệu
2015
23,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 5 ngày trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 15T 1994 278402

Xe Cũ Hyundai HD 15T 1994

Đại lý
200 triệu
1994
735,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 72 2014 278312

Xe Cũ Hyundai HD 72 2014

Đại lý
420 triệu
2014
350,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 355ps 1997 278276

Xe Cũ Hyundai HD 355ps 1997

Đại lý
160 triệu
1997
450,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1T 1999 277896

Xe Cũ Hyundai HD 1T 1999

Đại lý
140 triệu
1999
500,000
Số sàn
Nghệ An
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 3T5 2015 277860

Xe Cũ Hyundai HD 3T5 2015

Đại lý
600 triệu
2015
40,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 35 2015 277723

Xe Cũ Hyundai HD 35 2015

Đại lý
600 triệu
2015
20,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 72 2004 277822

Xe Cũ Hyundai HD 72 2004

Đại lý
320 triệu
2004
183,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1,25T 2006 277380

Xe Cũ Hyundai HD 1,25T 2006

Đại lý
145 triệu
2006
140,000
Số sàn
Nam Định
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD Gold 2005 277405

Xe Cũ Hyundai HD Gold 2005

Đại lý
660 triệu
2005
5,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 700 2016 277354

Xe Cũ Hyundai HD 700 2016

Đại lý
595 triệu
2016
30,000
Số sàn
Hưng Yên
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1.25T 2006 277067

Xe Cũ Hyundai HD 1.25T 2006

Đại lý
162 triệu
2006
140,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 700 2016 277008

Xe Cũ Hyundai HD 700 2016

Đại lý
550 triệu
2016
78,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 1T25 2006 276317

Xe Cũ Hyundai HD 1T25 2006

Đại lý
162 triệu
2006
150,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 365PS 3 Chân 1996 276090

Xe Cũ Hyundai HD 365PS 3 Chân 1996

Đại lý
250 triệu
1996
250,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB