Hyundai
Verna

Xe Hyundai Verna cũ mới

Tìm được (17) tin bán xe

Xe Cũ Hyundai Verna 2008 182527

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
176 triệu
2008
80,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 195193

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
178 triệu
2008
90,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2009 187694

Xe Cũ Hyundai Verna 2009

Đại lý
279 triệu
2009
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 196990

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
188 triệu
2008
96,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 188950

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
185 triệu
2008
60,000
Số tự động
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 195312

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
185 triệu
2008
80,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 193474

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
185 triệu
2008
90,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2009 194326

Xe Cũ Hyundai Verna 2009

Đại lý
200 triệu
2009
0
Số tự động
Thái Nguyên
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 197254

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
240 triệu
2008
67,000
Số tự động
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 192619

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
190 triệu
2008
0
Số tự động
Quảng Ninh
Đăng 4 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 197511

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
188 triệu
2008
100,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 190215

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
185 triệu
2008
60,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 196503

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
240 triệu
2008
59,000
Số tự động
Hải Phòng
Đăng 2 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 184025

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
178 triệu
2008
0
Số sàn
Hải Dương
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2009 190151

Xe Cũ Hyundai Verna 2009

Đại lý
268 triệu
2009
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2008 194840

Xe Cũ Hyundai Verna 2008

Đại lý
185 triệu
2008
78,000
Số sàn
Hải Dương
Đăng 3 tuần trước
choxefb
Xe Cũ Hyundai Verna 2009 195511

Xe Cũ Hyundai Verna 2009

Đại lý
189 triệu
2009
78,000
Số sàn
Tuyên Quang
Đăng 3 tuần trước
choxefb