Hyundai

Xe Hyundai cũ mới

Tìm được (645) tin bán xe

Xe Mới Hyundai Elantra 1.6AT 2017 153664

Xe Mới Hyundai Elantra 1.6AT 2017

620 đ
Mới
2017
Xăng
Số tự động
Hà Nội
Đăng 19/04/2017
Xe Cũ Hyundai Accent 1.4AT 2015 272647

Xe Cũ Hyundai Accent 1.4AT 2015

Đại lý
490,000 đ
2015
30,916
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Anycar Hà Nội
Xe Cũ Hyundai Santa FE SLX 2.2 2010 274762

Xe Cũ Hyundai Santa FE SLX 2.2 2010

700,000 đ
2010
120,000
Số tự động
Quảng Ninh
Đăng 4 tuần trước
Xe Cũ Hyundai Porter 1T25 1997 275157

Xe Cũ Hyundai Porter 1T25 1997

Đại lý
47 triệu
1997
200,000
Số sàn
Hà Nam
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1.25T 1997 275813

Xe Cũ Hyundai Porter 1.25T 1997

Đại lý
47 triệu
1997
248,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Poter 1T 1998 272584

Xe Cũ Hyundai Poter 1T 1998

Đại lý
50 triệu
1998
150,000
Số sàn
Phú Thọ
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1T 1996 274342

Xe Cũ Hyundai Porter 1T 1996

Đại lý
50 triệu
1996
250,000
Số sàn
Thái Nguyên
Đăng 5 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter AT 1997 276867

Xe Cũ Hyundai Porter AT 1997

Đại lý
55 triệu
1997
25,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Poter 1.25 Tấn 2014 272539

Xe Cũ Hyundai Poter 1.25 Tấn 2014

Đại lý
60 triệu
2014
0
Số sàn
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai IZ49 4.75 1996 275841

Xe Cũ Hyundai IZ49 4.75 1996

Đại lý
63 triệu
1996
130,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 2005 273113

Xe Cũ Hyundai Porter 2005

Đại lý
65 triệu
2005
0
Số sàn
Cao Bằng
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 2T 2007 275538

Xe Cũ Hyundai HD 2T 2007

Đại lý
65 triệu
2007
450,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1T 1999 276233

Xe Cũ Hyundai Porter 1T 1999

Đại lý
65 triệu
1999
295,600
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1,25 Tấn 2010 273116

Xe Cũ Hyundai Porter 1,25 Tấn 2010

Đại lý
75 triệu
2010
0
Số tự động
Hà Nội
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai HD 3T5 1997 274823

Xe Cũ Hyundai HD 3T5 1997

Đại lý
75 triệu
1997
220,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 4 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Poter 1 Tấn 2000 272513

Xe Cũ Hyundai Poter 1 Tấn 2000

Đại lý
85 triệu
2000
210,000
Số sàn
Vĩnh Phúc
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1 Tấn 1999 273380

Xe Cũ Hyundai Porter 1 Tấn 1999

Đại lý
85 triệu
1999
0
Số tự động
Bắc Giang
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1T 2000 277009

Xe Cũ Hyundai Porter 1T 2000

Đại lý
88 triệu
2000
238,000
Số sàn
Thái Bình
Đăng 2 tuần trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Poter 1.25 2001 272962

Xe Cũ Hyundai Poter 1.25 2001

Đại lý
102 triệu
2001
155,000
Số sàn
Nghệ An
Đăng tháng trước
Chợ Xe FB
Xe Cũ Hyundai Porter 1T 2001 274967

Xe Cũ Hyundai Porter 1T 2001

Đại lý
102 triệu
2001
258,000
Số sàn
Hà Nội
Đăng 3 tuần trước
Chợ Xe FB